Інформація про Центр надання адміністративних послуг

Бахмутської міської ради

Центр надання адміністративних послуг Бахмутської ради (ЦНАП) утворено 27.11.2013 року, як постійно діючий робочий орган Бахмутської міської ради, з метою забезпечення надання адміністративних послуг. Робота з прийому суб’єктів звернень розпочата 25.12.2013 року. ЦНАП це можливість отримання споживачем максимальної кількості адміністративних послуг в одному місці. В ЦНАП адміністративні послуги надаються через адміністратора шляхом його взаємодії з суб`єктами надання адміністративних послуг.

На веб-порталі Ви завжди можете отримати інформацію про порядок та спосіб отримання адміністративних послуг, вивчити перелік необхідних документів або завантажити електронні бланки заяв. Також, дізнатися про місце розташування, графік роботи та перелік послуг, які надаються. Спеціальний онлайн сервіс дозволяє громадянам зареєструватися в електронній черзі без необхідності попереднього відвідування офісу.


Основні принципи роботи:
 • Орієнтація на суб'єкта звернення
 • Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур
 • Запобігання корупційних дій, ліквідація посередницьких послуг
 • Забезпечення вільного доступу суб'єктів звернення до інформації про стан розгляду звернень
 • Оперативність у вирішенні питань
 • Забезпечення рівності прав всіх суб'єктів звернення

 • Основними завданнями є:
 • 1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень
 • 2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання
 • 3. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг
 • 4. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання
 • 5. Видача суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг
 • 6. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг
 • 7. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень

 • ЦНАП створює доступні та зручні умови реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, задоволення потреб громадян та суб’єктів господарювання, підвищення якості надання адміністративних послуг.